Levering, hypotheek & samenlevingsovereenkomst

Een populaire combinatie! We hebben het gemakkelijk voor u gemaakt. Voor een goede akte van levering, hypotheekakte en een goede en leesbare samenlevingsovereenkomst hebben we de mogelijkheid voor u om dit in één keer te regelen. Hieronder ziet u aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen. Online vraagt u vervolgens gemakkelijk een offerte aan.

Voorwaarden levering, hypotheek & samenlevingsovereenkomst
Een offerte voor de combinatie levering, hypotheek & samenlevingsovereenkomst kan worden opgevraagd als:

 • het een levering betreft van een bestaand woonhuis
 • verkoper en koper beiden particulier zijn
 • de koop schriftelijk is vastgelegd door een makelaar of door de notaris, bijvoorbeeld Basisnotarissen! Zie de spelregels voor het opstellen van een koopovereenkomst
 • er geen sprake is van nieuw te vestigen beperkte rechten zoals erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, voorkeursrechten, gebruiksrechten of kettingbedingen
 • het geld verstrekt wordt door een Nederlandse bank of verzekeraar
 • ten aanzien van de samenlevingsovereenkomst:
  • de kopers hun gemeenschappelijk bezit na overlijden van één van hen aan de ander willen nalaten
  • de kopers het woonhuis elk voor 50% verwerven
  • de kopers geen kinderen hebben
  • de kopers met eigen geld ongeveer gelijk bijdragen aan het woonhuis
  • de kopers geen verrekening van besparingen wensen
  • de kopers geen waardevolle zaken privé hebben (zoals auto's)

Let op! Als de kopers ten aanzien van de samenlevingsovereenkomst niet aan 1 of meer van de voorwaarden voldoen, adviseren wij om contact op te nemen met Basisnotarissen voor aanvullend advies. Dat advies geven wij uiteraard gratis!

Offerte

Kies een koopprijs

Klik aan om welke koopprijs het gaat. Ons systeem berekent automatisch de offerte. 

*vanaf € 750.000,00 op aanvraag

{{selectedBudget.displayText}} {{ selectedBudget.displayValue }}

{{ item.title }} € {{ ToPrice(item.price) }}

Kosten derden

{{ item.title }} € {{ ToPrice(item.price) }}


Subtotaal € {{ subtotal }}

BTW € {{ btw }}

Totaal € {{ total }}

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden en spelregels van toepassing. Ons honorarium is uitsluitend een vergoeding voor de door ons te verrichten werkzaamheden. Het honorarium is exclusief BTW en bijkomende kosten (o.a. kadasterkosten en inzage in diverse registers ter verificatie van uw (rechts)persoonsgegevens). Deze bijkomende kosten worden naast het honorarium aan u in rekening gebracht. Er bestaan btw belaste bijkomende kosten en bijkomende kosten die onbelast zijn. Kadastrale inzage kosten bedragen € 25 (ex BTW) per perceel. In sommige gevallen kan het Kadaster de hypotheekakte en/of de leveringsakte niet geautomatiseerd verwerken en is een zogenaamde KIK-akte niet mogelijk, in dat geval geldt het hogere tarief van € 137,50 in plaats van het KIK-tarief van € 78,50. In verband met negatieve rente wordt per partij € 19,50 (ex BTW) in rekening gebracht om uit te zoeken of en zo ja hoeveel negatieve rente aan een partij moet worden doorberekend. In verband met extra werkzaamheden die verricht moeten worden in het kader van de heffing van overdrachtsbelasting wordt € 95 (ex BTW) in rekening gebracht. Een eventuele wijziging van het btw-tarief of van de kadastrale tarieven wordt doorberekend. Deze offerte is 6 weken geldig.

Vraag uw offerte aanJoas Root

Veelgestelde vragen

 • Wat is een samenlevingsovereenkomst?
 • Als u samenwoont, kunt u een samenlevingscontract opstellen. Het samenlevingscontract is een overeenkomst waarin u afspraken maakt over allerlei zaken rondom het samenwonen. Bijvoorbeeld over:

  - de financiële bijdrage in de kosten van de huishouding;
  - de verdeling van bezittingen;
  - afspraken over de woning;
  - toekenning of verevening van pensioen.

 • Waarom stel ik een samenlevingsovereenkomst op?
 • Indien u vanwege een affectieve relatie samenleeft, bent u wettelijk gezien niets van elkaar. Ieder heeft dan zijn eigen inkomen, bezittingen en schulden en ook fiscaal bent u geen partner van elkaar. U kunt niet profiteren van de voordelen die dat met zich meebrengt, bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting, de erf- en schenkbelasting. U kunt ook niet profiteren van de goede pensioenregeling van uw partner en u bent geen erfgenaam van elkaar. Om de vermogensrechtelijke verhouding tussen u en uw partner met wie u samenleeft vast te leggen, stelt u notarieel een samenlevingscontract op.  

 • Wat is een verblijvensbeding?
 • In een samenlevingscontract kunt u een verblijvensbeding opnemen. Een verblijvingsbeding regelt dat gemeenschappelijk bezit bij de samenleefpartner komt als een van de twee overlijdt. Dit geldt alleen voor gemeenschappelijk bezit. Niet voor privébezit, zoals spaartegoeden, effectenportefeuilles, auto's, etc.

Staat uw vraag er niet bij?

Bekijk het overzicht met alle veelgestelde vragen.

Naar veelgestelde vragen