Familiezaken IJsselland

Veranderingen in familie en relaties horen bij het leven. Ook de veranderingen die om een notariële akte vragen. Onze collega’s van Smalbraak Notarissen zijn specialist op gebied van familiezaken. Zij zitten regelmatig bij ons op kantoor, denken graag met u mee en geven persoonlijk advies op maat. Hier leest u waarvoor u bij hen terecht kunt:

 • Testament
 • U denkt liever nog niet over na over uw testament. Toch is het wel slim om alvast na te denken wat er met uw geld, bezittingen en schulden gebeurt als u er niet meer bent. Onze collega’s van Smalbraak Notarissen helpen u graag verder.

 • Huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden
 • Gaat u samen een geregistreerd partnerschap aan of gaat u trouwen? Bij deze mooie stap in het leven komt vaak meer kijken dan u denkt. Onze collega’s van Smalbraak Notarissen helpen graag bij het opstellen van goede huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden.

 • Levenstestament
 • Wat gebeurt er met uw persoonlijke, financiële en medische zaken als u zelf niet meer goed in staat bent dit te regelen? Dit wordt vastgelegd in een levenstestament. Onze collega’s van Smalbraak Notarissen denken met u mee en stellen een levenstestament op dat bij u past.

 • Algemene volmacht
 • Met een volmacht geeft u een ander de toestemming om voor u bepaalde (rechts)handelingen uit te voeren. Onze collega's van Smalbraak Notarissen stellen graag een algemene volmacht voor u op.

 • Samenlevingsovereenkomst
 • Woont u (binnenkort) samen met uw partner? Een mooie verandering in uw leven. In een samenlevingsovereenkomst maakt u goede afspraken over het samenwonen. Onze collega’s van Smalbraak Notarissen zorgen ervoor dat dit zorgvuldig gebeurt.

 • Verdeling na scheiding of samenwoning
 • Als u en uw partner uit elkaar gaan, wordt u graag geholpen door een onafhankelijke, betrouwbare partij. Smalbraak Notarissen is graag deze partij voor u. Voor vakkundig advies over de verdeling na scheiding of samenwoning neemt u contact met hen op.

 • Verklaring van erfrecht
 • Als iemand overlijdt, kunt u een verklaring van erfrecht aanvragen. Hierin staat of de overleden persoon een testament heeft gemaakt, wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is bepaalde handelingen uit te voeren. Deze verklaring is bijvoorbeeld nodig om toegang te krijgen tot de bankrekening van een overledene. Hiervoor moet u bij de notaris zijn. Op Smalbraak Notarissen kunt u vertrouwen.

 • Afwikkeling nalatenschap
 • Een familielid overlijdt en laat een nalatenschap achter. Het verdelen van de nalatenschap onder familieleden kan lastig zijn en emoties met zich mee brengen. Het is dan fijn als een betrouwbare partij hierbij kan adviseren. Onze collega’s van Smalbraak Notarissen zijn graag deze partij voor u.

 • Schenken
 • Bij een schenking geeft u iets aan een ander, vaak een familielid, zonder dat u hier iets voor terugkrijgt. U schenkt bijvoorbeeld een geldbedrag of onroerende zaken. Wij begrijpen dat u niet altijd weet wat de juiste keuzes hierbij zijn. Onze collega’s van Smalbraak Notarissen zijn uw betrouwbare adviseurs en helpen u er graag bij.

 • Estate planning
 • De tijd gaat soms sneller dan gewenst. Daarom denkt u er vast over uw vermogen door te geven aan een volgende generatie. Wist u dat u belasting kunt besparen als u dit geleidelijk over een bepaalde periode doet? De specialisten van Smalbraak Notarissen adviseren u graag en helpen dit op een efficiënte manier te doen.

Veelgestelde vragen

 • Wat is een geregistreerd partnerschap?
 • Een geregistreerd partnerschap is een in de wet geregelde samenlevingsvorm, net als het huwelijk. Bij een geregistreerd partnerschap kiest u ervoor een affectieve relatie te vast te leggen, maar kiest u er niet voor om te trouwen. De gevolgen van het aangaan van het geregistreerde partnerschap zijn ongeveer gelijk aan die van het aangaan van het huwelijk. 

 • Wat is een levenstestament?
 • In het levenstestament legt u vast wat er moet er gebeuren als u zelf niet meer in staat bent om uw eigen belangen te behartigen. Bijvoorbeeld als u ziek wordt of een ongeval krijgt. Het levenstestament is een algemene volmacht, waarbij u iemand machtigt u te vertegenwoordigen. Vaak geeft u een volmacht aan bijvoorbeeld uw partner of uw kinderen om u te vertegenwoordigen als u zelf niet bekwaam bent dit te doen.

  Het levenstestament bevat daarnaast veelal uw wensen op medisch en persoonlijk gebied. Het levenstestament is, anders dan het testament bij overlijden, niet in de wet geregeld. Veel handelingen, waarvoor in een levenstestament volmacht wordt gegeven, kunnen alleen bij volmacht worden verricht als deze in een notariële akte zijn vastgelegd.

 • Wat is een testament?
 • Een testament, ook wel uiterste wilsbeschikking, is een notariële akte waarin u aangeeft wie uw erfgenamen zijn en wie wat krijgt na uw overlijden.

 • Wie zijn mijn erfgenamen als ik geen testament maak?
 • De wet onderscheidt vier groepen van mogelijke erfgenamen. De wet bepaalt in welke volgorde de erfgenamen worden opgeroepen. Als er geen familie (meer) is in een groep, gaat de nalatenschap naar familie in de volgende groep. De groepen zijn als volgt.

  1. Groep 1: partner (alleen: echtgenoot of geregistreerd partner) en kinderen
  2. Groep 2: Ouders, broers en zussen
  3. Groep 3: Grootouders, ooms en tantes
  4. Groep 4: Overgrootouders, oudooms en tantes

  Als er niemand in groep 1 tot en met groep 4 te plaatsen is, dan bewaart de staat de nalatenschap twintig jaar. Daarna vervalt de nalatenschap aan de staat.

   

Staat uw vraag er niet bij?

Bekijk het overzicht met alle veegestelde vragen.