Stichting & bedrijf IJsselland

Uw bedrijf is constant in beweging. Daarom is het als ondernemer van belang om professioneel juridisch ondersteund te worden. Dit vereist maatwerk. Voor persoonlijk advies bent u bij de specialisten van Smalbraak Notarissen aan het juiste adres.
Lees hier waarvoor u bij hen terecht kunt: 

 • Oprichting B.V.
 • Klaar om een eigen onderneming te beginnen? Het creatieve idee is er vaak al, maar de juridische ondersteuning is nog gewenst. Smalbraak Notarissen geeft persoonlijk advies over de juridische ondersteuning en zorgt ervoor dat de oprichting van uw B.V. voorspoedig verloopt. 

 • Oprichting vereniging of stichting
 • U wilt een vereniging of stichting oprichten? Juridische ondersteuning is hierbij van belang. Voor alle vragen rondom een vereniging of stichting kunt u bij onze collega’s van Smalbraak Notarissen terecht. Met hun ervaring geven bij passend advies voor iedere vereniging of stichting.

 • Statutenwijziging vereniging of stichting
 • Een wijziging in de statuten van uw vereniging of stichting? Daar kunt u wel wat hulp bij gebruiken. De specialisten van Smalbraak Notarissen geven het professionele advies dat u nodig heeft.

 • Aandelenoverdracht
 • Juridische ondersteuning bij de overdracht van uw aandelen is noodzakelijk. Geen enkele situatie is hierbij hetzelfde. Onze collega’s van Smalbraak Notarissen geven juridische ondersteuning op maat.

Veelgestelde vragen

 • Ik wil een onderneming starten. Uit welke rechtsvormen kan ik kiezen?
 • Bij het starten van een onderneming, komen een hoop vragen kijken. Doet u dat als eenmanszaak, via een rechtspersoon of gaat u met anderen een personenassociatie aan? Belangrijkste overwegingen zullen daarbij zijn: aansprakelijkheid, fiscale behandeling en uitstraling. Privaatrechtelijke rechtspersonen zijn: verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen (NV), besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BV) en stichtingen. Personenassociaties zijn: de maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (CV).

   

 • Mag ik winst maken met een vereniging?
 • Een vereniging mag winst maken, maar de winst mag niet uitgekeerd worden aan de leden. De winst die gemaakt wordt, moet ten goede komen aan het doel van de onderneming. Het doel mag niet worden overschreden.

 • Hoe is een vereniging ingedeeld?
 • De vereniging heeft twee organen, het bestuur en de algemene vergadering. De algemene vergadering bestaat uit de leden. De algemene vergadering heeft de uiteindelijke zeggenschap in de vereniging.

 • Ik wil aandelen van een vriend overnemen. Hoe werkt dat?
 • Hiervoor moet u naar de notaris. Onze collega’s verzorgen de aandelenoverdracht graag voor u en helpen u door het proces heen. Hiervoor is o.a. nodig:

  • een kopie van de akte van oprichting;
  • een kopie van de laatste akte van statutenwijziging;
  • een kopie van de akte waarbij de verkopende aandeelhouder zijn te verkopen aandelen heeft verkregen;
  • het originele aandeelhoudersregister;
  • opgaaf van de koopprijs en een balans van de vennootschap waaruit de koopprijs voor de aandelen volgt en hoe de koopprijs voldaan zal worden.

Staat uw vraag er niet bij?

Bekijk het overzicht met alle veelgestelde vragen.